Molenaar Tuinontwerp
stijlvolle levendige tuinen
wat is mogelijk

Wat kan Molenaar Tuinontwerp voor u betekenen?

U kunt bij me terecht met vragen over uw tuin of een deel van uw tuin.  Voor advies over indeling, beplanting, of over een verandering.  Voor het maken van schetsen, een (deel) ontwerp,  een beplantingsplan of  voor het hele traject van idee naar aanleg (met hulp van hovenier of door uzelf).

     

 

Hoe ga ik te werk

Eerst gaan we kennismaken.  We bespreken uw tuinvraag, uw wensen en dromen. Waar kunt u van genieten, wat vindt u mooi. Ook bespreken we het praktische gebruik van uw tuin, de eigenschappen en kenmerken, ligging en omgeving. Als we beiden het idee hebben dat we elkaar goed begrijpen kan ik beginnen met ontwerpen. Hier spreken we af hoe we verder gaan. Misschien is een advies voldoende,  of enkele schetsen.  Misschien kiest u voor een ontwerp, een beplantingsplan of beide.

 

Het ontwerp:

Eerst zal ik schetsen maken met wat verschillende ideeën voor uw tuin en deze met u bespreken. 

Naar aanleiding hiervan wordt er een schetsontwerp gemaakt. De indeling van uw tuin wordt schematisch weergegeven met suggesties voor materiaal en type beplanting. 

Na bespreking hiervan kan het ontwerp definitief op maat uitgewerkt worden, met precieze aanduiding van het aanbevolen materiaal en beplantingstype.  

Met dit ontwerp kunt u zelf aan de slag gaan of het door een hovenier laten aanleggen. Daarbij kan ik de regie voeren.

         

 

Beplanting:

U kunt met het definitieve ontwerp en de aanbevelingen voor het type beplanting zelf de planten uitkiezen en planten.  Maar het liefst ben ik hierbij betrokken. De beplanting is immers een wezenlijk onderdeel van het ontwerp.  Ik kan ook het hele beplantingsplan maken welke door mij, eventueel met een hovenier of samen met u, ingeplant wordt.  

Beplantingsplan:

Een goed beplantingsplan versterkt het gehele ontwerp. De juiste planten en plantcombinaties geven de beoogde sfeer weer en verlevendigen de tuin. Bij de keuze van de planten is het belangrijk om naar de specifieke eigenschappen, de esthetische waarde en ook de natuurwaarde te kijken. Zodat u een tuin krijgt zoals u die het liefst heeft, waarvan u kunt genieten en waarin een rijk leven mogelijk is. 
Waarbij rekening is gehouden met uw beschikbare tijd en mogelijkheden voor het onderhoud van de tuin.

                Homeover mijwat is mogelijkProjectencontact